Καλωσορίσατε στη διαδικτυακή υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης του διαγωνισμού ‘ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 01/19’ - «Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 8 των  περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι 2018 τα οποία  χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜIΑ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΑΙΤHΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20/09/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (η «Επιτροπή») διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 8 των  περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι 2018.

Η Επιτροπή θα αγοράζει υπηρεσίες από υποψήφιους ανάδοχους με βάση τη σειρά κατάταξης, την ειδικότητα και διαθεσιμότητα τους στον τελικό κατάλογο δικαιούχων που θα καταρτιστεί στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η ανάθεση θα γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες της Επιτροπής ανά ειδικότητα για κάθε προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών. Οι ανάδοχοι που θα παρέχουν υπηρεσίες θα τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας διαδικτυακής υπηρεσίας - βλέπε  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 

Σημαία Κυπριακής Δημοκρατίας                                 Λογότυπο Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο λογαριασμός μου