Επικοινωνία

Με βάση τα έγγραφα διαγωνισμού, ερωτήματα υποψηφίων σχετικά με τον Διαγωνισμό δύναται να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 09/09/2019 και ώρα 14:00  -  Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμα ερωτήματα ΔΕΝ θα απαντώνται.

Αν το μήνυμα σας σχετίζεται με κάποιο από τα θέματα στη λίστα πιο κάτω, παρακαλούμε επιλέξτε το για καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας.